Navigatsioonitee

News :: Edusammud institutsioonidevahelises arutelus ühise kalanduspoliitika reformi ettepaneku üle

Edusammud institutsioonidevahelises arutelus ühise kalanduspoliitika reformi ettepaneku üle

(17/04/2013) Käimas on kolmepoolsed kõnelused Euroopa Parlamendi, eesistujariigi Iirimaa (nõukogu nimel) ja komisjoni vahel eesmärgiga jõuda ühise kalanduspoliitika (ÜKP) reformis kokkuleppele. Neli kohtumist on juba peetud ning neli peaks aprilli ja mai jooksul veel toimuma.

Kolmepoolsed kõnelused toimuvad kaasotsustamismenetluse raames, et lihtsustada parlamendi ja nõukogu vahel kompromissi saavutamist. See on institutsioonide seisukohtade ühtlustamisel ülioluline.

Esimestel kõnelustel hinnati ettepanekut üldiselt ja vahetati seisukohtade üle mõtteid. Eesseisvatel kohtumistel vaadatakse ettepanek uuesti üle ning proovitakse kaasseadusandjate, parlamendi ja nõukogu vahel kokkulepe saavutada. Komisjonil on vahendaja roll. Kolmepoolsed kõnelused peaksid valmistama ette pinnase poliitilise kokkuleppeni jõudmiseks, enne kui Iirimaa eesistumisperiood läbi saab.