Διαδρομή πλοήγησης

News :: Ο διοργανικός διάλογος συμβάλλει στην πρόοδο της πρότασης μεταρρύθμισης της ΚΑΠ

Ο διοργανικός διάλογος συμβάλλει στην πρόοδο της πρότασης μεταρρύθμισης της ΚΑΠ

(17/04/2013) Τριμερείς διάλογοι βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), της Ιρλανδικής Προεδρίας εξ ονόματος του Συμβουλίου και της Επιτροπής, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ). Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνεδριάσεις και άλλες τέσσερις πρόκειται να ακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια του Απριλίου και του Μαΐου.

Οι τριμερείς διάλογοι διοργανώνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, προκειμένου να διευκολύνουν την επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αποτελούν βασικό στοιχείο για την προσέγγιση των θέσεων των θεσμικών οργάνων.

Οι πρώτοι τριμερείς διάλογοι χρησιμοποιήθηκαν για μια γενική αξιολόγηση της πρότασης, καθώς και για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις θέσεις. Στο πλαίσιο των επικείμενων συναντήσεων, η πρόταση θα πρέπει να επανεξεταστεί με σκοπό να επιτευχθούν συμφωνίες συμβιβασμού μεταξύ των «συννομοθετών», του ΕΚ και του Συμβουλίου. Η Επιτροπή έχει διαμεσολαβητικό ρόλο. Οι τριμερείς διάλογοι αναμένεται να ανοίξουν το δρόμο για μια πολιτική συμφωνία πριν το τέλος της Ιρλανδικής Προεδρίας.