Cesta

News :: Interinstitucionální dialog na cestě k uzavření dohody o návrhu reformy SRP

Interinstitucionální dialog na cestě k uzavření dohody o návrhu reformy SRP

(17/04/2013) Probíhající třístranná jednání mezi Evropským parlamentem (EP), irským předsednictvím jednajícím jménem Rady a Komisí mají za cíl dosažení dohody o reformě společné rybářské politiky (SRP). Dosud proběhly čtyři schůze a další čtyři jsou naplánovány v průběhu dubna a května.

Třístranná jednání se konají v rámci postupu spolurozhodování a jejich cílem je umožnit nalezení kompromisu mezi postoji EP a Rady. Pro sblížení postojů těchto orgánů jsou klíčovým prvkem.

Na prvních schůzích v rámci těchto třístranných jednání byl návrh obecně posouzen a proběhla výměna názorů ohledně postojů jednotlivých stran. Na následujících setkáních bude tento návrh znovu přezkoumán s cílem dospět ke kompromisní dohodě mezi dvěma „spolutvůrci právních předpisů“, Evropským parlamentem a Radou. Úlohou Komise je toto hledání kompromisu usnadňovat. Očekává se, že třístranná jednání připraví půdu pro politickou dohodu ještě před koncem irského předsednictví.