Sti

News :: Interinstitutionel dialog i gang om reformforslaget vedrørende CFP

Interinstitutionel dialog i gang om reformforslaget vedrørende CFP

(17/04/2013) Der afholdes trepartsmøder mellem Europa-Parlamentet (EP), det irske formandskab på vegne af Rådet og Kommissionen med henblik på at nå en aftale vedrørende reformen af den fælles fiskeripolitik (CFP). Der er afholdt fire møder, og yderligere fire er planlagt til afholdelse i maj og april.

Der er planlagt trepartsmøder som en del af den almindelige lovgivningsprocedure med henblik på at fremme et kompromis mellem Europa-Parlamentet og Rådet. De er fokuserede på at bringe institutionernes holdninger nærmere hinanden.

De første trepartsmøder blev brugt til en generel vurdering af forslaget og udveksling af synspunkter. På de kommende møder vil forslaget atter blive vurderet med henblik på at indgå kompromisaftaler mellem »medlovgiverne«, Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen har en formidlende rolle. Trepartsforhandlinger forventes at bane vejen for en politisk aftale før afslutningen af det irske formandskab.