Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

News :: Implementation of the PSI Directive in Sweden

Implementation of the PSI Directive in Sweden

  • Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen - Lag SFS 2010:566 Utkom från trycket den 15 juni 2010 (Law on the re-use of public administration documents) Original language version  - EN translation