Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

News :: Implementation of the PSI Directive in the Netherlands

Implementation of the PSI Directive in the Netherlands

  • Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie) (Amendment of the Government Information Act and other acts implementing the Directive 2003/98/EC), of 22/12/2005, Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) n° 25 of 19/01/2006, p. 00001-00004 Original language version; EN translation