Program Komisji dotyczący lepszego stanowienia prawa oferuje obecnie więcej możliwości uczestniczenia w procesie kształtowania prawa UE.

Lepsze stanowienie prawa: w jaki sposób i dlaczego

Wstępne propozycje przepisów

Można przesłać nam swoje uwagi na temat wstępnych propozycji nowych przepisów lub planów oceny poszczególnych przepisów czy też tzw. kontroli sprawności różnych przepisów. Proponowane działania określa się w dokumentach takich jak plany działania czy wstępne oceny skutków.

Czas trwania konsultacji: 

cztery tygodnie

Wyraź swoją opinię na temat planów działania i wstępnych ocen skutków

Potencjalne skutki

Biorąc udział w otwartych konsultacjach społecznych, można wyrazić swoje poglądy na temat poszczególnych aspektów ocen skutków, zanim Komisja zakończy prace nad wnioskami ustawodawczymi. Oceny skutków obejmują zagadnienia, którymi należy się zająć, odpowiadają na pytanie, czy należy podjąć działania na szczeblu UE, oraz omawiają potencjalny wpływ przedstawionych rozwiązań.

Czas trwania konsultacji: 

minimum 12 tygodni

Weź udział w konsultacjach społecznych

Wnioski ustawodawcze Komisji

Po tym jak Komisja przyjmie wniosek ustawodawczy i przekaże go do przyjęcia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, można przekazać swoje uwagi dotyczące tego wniosku oraz opublikowanego sprawozdania z oceny skutków. Komisja zbiera nadesłane opinie i przedstawia je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Okres zgłaszania uwag: 

osiem tygodni po opublikowaniu wniosku ustawodawczego Komisji we wszystkich językach UE.

Przekaż nam swoje uwagi na temat wniosków ustawodawczych Komisji

Oceny i kontrole sprawności

Biorąc udział w konsultacjach społecznych, można wyrazić swoje zdanie na temat ocen i kontroli sprawności funkcjonowania obowiązujących przepisów w praktyce.

Czas trwania konsultacji: 

minimum 12 tygodni

Weź udział w konsultacjach społecznych

Projekty aktów wykonawczych i aktów delegowanych

Można również wyrazić swoją opinię na temat projektów aktów prawnych Komisji, które wprowadzają zmiany lub uzupełnienia do innych niż istotne elementów obowiązujących przepisów (akty delegowane) lub określają, w jaki sposób obowiązujące przepisy mają być stosowane w jednolity sposób w całej UE (akty wykonawcze).

Okres zgłaszania uwag:

cztery tygodnie

Podziel się z nami swoją opinią na temat projektów aktów wykonawczych i delegowanych 

Jak udoskonalić obowiązujące przepisy

W każdej chwili można przedstawić swoje propozycje udoskonalenia obowiązujących przepisów. Komisja przeanalizuje nadesłane uwagi dotyczące uproszczenia unijnego prawodawstwa i zmniejszenia obciążenia regulacyjnego. Uwagi należy przesyłać do Platformy REFIT.

Okres zgłaszania uwag: w dowolnym terminie

Podziel się z nami swoją opinią na temat uproszczenia przepisów UE

Inne możliwości

Komisja może również zasięgnąć opinii obywateli w sprawie innych rodzajów dokumentów. Na przykład w sprawie zielonych ksiąg, które są publikowane przez Komisję w celu stymulowania dyskusji na dane tematy na poziomie europejskim.

Czas trwania konsultacji: 

minimum 12 tygodni

Weź udział w konsultacjach społecznych

Wyszukaj zakończone konsultacje

Harmonogram przyszłych konsultacji społecznych

Subskrypcja powiadomień

Zamów subskrypcję elektronicznych powiadomień o nowych planach działania, wstępnych ocenach skutków, wnioskach ustawodawczych i projektach aktów delegowanych i wykonawczych.http://ec.europa.eu

Przejrzystość

Osoby, które reprezentują organizacje lub pracują na własny rachunek w dziedzinie mającej wpływ na procesy podejmowania decyzji w UE, przed przekazaniem swoich uwag powinny zarejestrować się w internetowej bazie danych, tzw. unijnym rejestrze służącym przejrzystości