A Bizottság minőségi jogalkotási programja révén Ön ma már többféleképpen is részt vehet az uniós jogalkotási folyamatban.

Minőségi jogalkotás: célok és eszközök

Az eredeti elgondolás

Tájékozódjon arról, hogy a Bizottság milyen új jogszabályt szeretne kezdeményezni, illetve hogy mely jogszabállyal vagy jogszabályokkal kapcsolatban kíván értékelést/célravezetőségi vizsgálatot készíteni. A javasolt intézkedéseket ütemtervek és bevezető hatásvizsgálatok ismertetik, amelyekről Ön is adhat visszajelzést.

Nyilvánítson véleményt az ütemtervekkel/bevezető hatásvizsgálatokkal kapcsolatban!

Potenciális hatások

Vegyen részt nyilvános konzultációink valamelyikén! Ön még azelőtt kifejtheti véleményét a hatásvizsgálatokról, hogy a Bizottság véglegesítené javaslatait. A hatásvizsgálattal a Bizottság azt vizsgálja, hogy milyen problémát kell megoldani, ehhez uniós szinten kell-e cselekedni, illetve hogy a felvázolt lehetséges intézkedéseknek várhatóan milyen hatásai lesznek.

Konzultációs időszak:

– minimum 12 hét

Vegyen részt nyilvános konzultációkban!

A Bizottság javaslata

Mondja el véleményét a Bizottság által megszövegezett jogalkotási javaslatról, miután azt elfogadásra az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztette, vagy mondja el, hogy mit gondol a hatásvizsgálatról készült jelentésről, miután a Bizottság azt közzétette. A Bizottság a beérkezett véleményeket továbbítja a Parlamentnek és a Tanácsnak.

Véleménynyilvánítási időszak:

– a bizottsági javaslatnak az összes uniós nyelven történő közzétételét követő 8 hét

Mondja el észrevételeit a Bizottság jogalkotási javaslatairól!

Értékelés és célravezetőségi vizsgálatok

Vegyen részt nyilvános konzultációkban és fejtse ki véleményét arról, hogyan működnek az uniós jogszabályok a gyakorlatban.

Konzultációs időszak:

– minimum 12 hét

Vegyen részt nyilvános konzultációkban!

A végrehajtási aktusok és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezete

Ossza meg a Bizottsággal álláspontját azokkal a javasolt jogi aktusokkal kapcsolatban, amelyek meglévő jogszabályokat módosítanak vagy egészítenek ki abból a célból, hogy nem alapvető szabályokat vezessenek be (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok) vagy amelyek azt célozzák, hogy a jogszabályokat az EU-ban mindenhol egységesen hajtsák végre (végrehajtási aktusok).

Véleménynyilvánítási időszak:

– 4 hét

Ossza meg a tervezett végrehajtási jogi aktusokról, illetve felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról alkotott véleményét

A hatályos jogszabályok tökéletesítése

Ön bármikor megoszthatja velünk a meglévő jogi szabályozás tökéletesítésére irányuló észrevételeit. A Bizottság célja, hogy egyszerűsítse az uniós jogszabályokat és csökkentse a szabályozási terheket, ezért minden ilyen irányú javaslatot meg fog vizsgálni. Észrevételeit ide küldje: REFIT platform

Véleménynyilvánítási időszak: bármikor

Ön szerint hogyan lehetne egyszerűsíteni az uniós szabályozást? Mondja el nekünk!

Egyéb lehetőségek

Előfordul, hogy a Bizottság más típusú dokumentumok kapcsán is kikéri a magánszemélyek és/vagy a vállalkozások véleményét. Ilyen dokumentum pl. a zöld könyv, amelyet a Bizottság azért ad ki, hogy egy adott témában európai szintű párbeszéd kibontakozását ösztönözze.

Konzultációs időszak:

– minimum 12 hét

Vegyen részt nyilvános konzultációkban!

 

Feliratkozás

Ha értesülni szeretne az új ütemtervekről, bevezető hatásvizsgálatokról vagy nyilvános konzultációkról, iratkozzon fel e-mail-küldő szolgáltatásunkra!

Átláthatóság

Ön szervezet képviseletében vagy önfoglalkoztatóként uniós döntéshozatali eljárást befolyásoló tevékenységet végez? Észrevételeinek elküldése előtt regisztrálja szervezetét/saját magát online adatbázisunkban, az EU átláthatósági nyilvántartásában.