Инициативи (43)
Показване на резултати от 1 до 10
Категория на документа Предложения на Комисията
Изпращане на коментари: OPEN, CLOSED
 • Proposal for a Regulation - Legal Service
  ИЗПРАЩАНЕ НА КОМЕНТАРИ: ДОСТЪПНО

  Номер

  COM(2017)545

  Тип

  Предложение за регламент

  Ведомство

  Правна служба
  Период за коментари
  26 септември 2017 - 21 ноември 2017
 • Review of the European Supervisory Authorities
  ИЗПРАЩАНЕ НА КОМЕНТАРИ: ДОСТЪПНО

  Номер

  COM(2017)536

  Тип

  Предложение за регламент

  Ведомство

  Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“
  Период за коментари
  20 септември 2017 - 21 ноември 2017
 • Review of the European Supervisory Authorities
  ИЗПРАЩАНЕ НА КОМЕНТАРИ: ДОСТЪПНО

  Номер

  COM(2017)537

  Тип

  Предложение за директива

  Ведомство

  Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“
  Период за коментари
  20 септември 2017 - 21 ноември 2017
 • Revision of the ESRB establishing regulation
  ИЗПРАЩАНЕ НА КОМЕНТАРИ: ДОСТЪПНО

  Номер

  COM(2017)538

  Тип

  Предложение за регламент

  Ведомство

  Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“
  Период за коментари
  20 септември 2017 - 21 ноември 2017
 • Review of the European Supervisory Authorities
  ИЗПРАЩАНЕ НА КОМЕНТАРИ: ДОСТЪПНО

  Номер

  COM(2017)539

  Тип

  Предложение за регламент

  Ведомство

  Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“
  Период за коментари
  20 септември 2017 - 21 ноември 2017
 • Cybersecurity Package
  ИЗПРАЩАНЕ НА КОМЕНТАРИ: ДОСТЪПНО

  Номер

  COM(2017)477

  Тип

  Предложение за регламент

  Ведомство

  Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“
  Период за коментари
  13 септември 2017 - 21 ноември 2017
 • 2nd Data Package
  ИЗПРАЩАНЕ НА КОМЕНТАРИ: ДОСТЪПНО

  Номер

  COM(2017)495

  Тип

  Предложение за регламент

  Ведомство

  Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“
  Период за коментари
  13 септември 2017 - 21 ноември 2017
 • ECI Regulation Revision
  ИЗПРАЩАНЕ НА КОМЕНТАРИ: ДОСТЪПНО

  Номер

  COM(2017)482

  Тип

  Предложение за регламент

  Ведомство

  Генерален секретариат
  Период за коментари
  13 септември 2017 - 13 ноември 2017
 • NCPF
  ИЗПРАЩАНЕ НА КОМЕНТАРИ: ДОСТЪПНО

  Номер

  COM(2017)489

  Тип

  Предложение за директива

  Ведомство

  Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“
  Период за коментари
  13 септември 2017 - 21 ноември 2017
 • Amendment on statute and funding of European political parties and European political foundations
  ИЗПРАЩАНЕ НА КОМЕНТАРИ: ДОСТЪПНО

  Номер

  COM(2017)481

  Тип

  Предложение за регламент

  Ведомство

  Генерален секретариат
  Период за коментари
  13 септември 2017 - 13 ноември 2017

Страници