Skupinové návštevy

  • Veľkosť skupiny: 15 - 180 osôb
  • Povinná rezervácia: minimálne 10 týždňov pred uskutočnením návštevy
  • Potvrdenie: do dvoch týždňov od predloženia žiadosti by ste mali dostať potvrdenie s kontaktnými údajmi osoby, ktorá bude zodpovedná za vašu návštevu. Ak potvrdenie nedostanete, napíšte e-mail na adresu COMM-VISIT-REQUESTS@ec.europa.eu.
  • Cena: návštevy sú bezplatné
  • Minimálny vek návštevníkov: 15
  • Jazyk: všetky jazyky EÚ – pri vyplňovaní žiadosti uveďte uprednostňovaný jazyk.
  • Identifikácia: pri vstupe do budovy musíte predložiť pas alebo občiansky preukaz (vodičský preukaz sa ako doklad totožnosti neakceptuje).
  • Zrušenie: o zrušení návštevy nás informujte minimálne dva týždne vopred e-mailom odoslaným na adresu COMM-VISIT-REQUESTS@ec.europa.eu. Nezabudnite uviesť číslo návštevy.
  • Neskorý príchod môže mať za následok zrušenie návštevy. Na meškanie nás upozornite telefonicky na čísle + 32 (0) 2 296 7297.

Návštevnícke centrum ponúka 3 typy skupinových návštev:

Miesto a prístup

Návštevnícke centrum Európskej komisie

Návštevy sa niekedy konajú na iných miestach. Informácie nájdete v potvrdení návštevy.

Vchod

Na rohu ulice Rue de la Loi a ulice Rue du Taciturne.

visitors_centre_entrance.jpg

Visitors Centre Entrance
© European Commission, Georges Boulougouris

Verejná doprava

Najľahšie sa do návštevníckeho centra dostanete verejnou dopravou. Najbližšia zastávka Schuman je dostupná metrom a autobusom. Po tom, ako vystúpite z metra, vyjdite východom „Berlaymont“

Špecializované parkovisko pre autobusy je k dispozícii na adrese Rue du Taciturne (na pravej strane po odbočení z ulice Rue de la Loi).

Bezpečnostný skríning

Pri vstupe do návštevníckeho centra sa musíte preukázať svojím pasom alebo občianskym preukazom (vodičský preukaz sa ako doklad totožnosti neakceptuje). Musíte takisto prejsť detektorom kovu (podobne ako na letisku) a vaše osobné veci budú podrobené röntgenovej kontrole.

Invalidné vozíky

Návštevnícke centrum je bezbariérové. Svoje potreby uveďte v žiadosti.

Služby

V návštevníckom centre je k dispozícii WiFi.

Kontaktné údaje

 

 

Iné návštevy