Cuairteanna grúpaí

  • Méid an ghrúpa: 15 – 150 duine
  • Cuairt a chur in áirithe: 10 seachtaine roimh ré ar a laghad
  • Dearbhú: Ba cheart go bhfaighfeá dearbhú laistigh de 2 sheachtain ón uair a dhéanfaidh tú iarratas, agus beidh sonraí teagmhála an duine a bheidh ag plé le do chuairt luaite ann. Mura bhfaighidh tú é faoin am sin, seol ríomhphost chuig COMM-VISIT-REQUESTS@ec.europa.eu.
  • Costas: Saor in aisce
  • Aois íosta na gcuairteoirí: 15
  • Teanga: Gach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Cuir do rogha in iúl dúinn san iarratas.
  • Aitheantas: Ní mór duit pas nó cárta aitheantais náisiúnta a thaispeáint chun dul isteach san fhoirgneamh (ní ghlacfar le ceadúnas tiomána).
  • Cuairt a chur ar ceal: Tabhair fógra dúinn 2 sheachtain roimh ré ar a laghad. Seol an fógra chuig COMM-VISIT-REQUESTS@ec.europa.eu, agus luaigh uimhir na cuairte sa ríomhphost.
  • D'fhéadfadh sé go gcuirfí an chuairt ar ceal má thagann tú mall. Inis dúinn roimh ré trí ghlao a chur ar +32 (0)2 296 7297.

Nuair a dhéanfaidh tú iarratas ar cheann de na trí chineál cuairteanna grúpaí, iarrfar ort cuntas 'EU Login' a chruthú nó logáil isteach sa chuntas atá agat cheana.

An suíomh agus conas teacht air

Ionad Cuairteoirí an Choimisiúin Eorpaigh

Bíonn cuairteanna ar siúl ag suíomhanna eile uaireanta. Seiceáil an áit a bheidh luaite ar an dearbhú a gheobhaidh tú.

Bealach isteach

Ar chúinne Rue de la Loi agus Rue du Taciturne.

visitors_centre_entrance.jpg

Forhalla an Ionaid Cuairteoirí
© An Coimisiún Eorpach, Georges Boulougouris

Iompar poiblí

Molaimid go mór duit iompar poiblí a úsáid chun teacht chuig an Ionad Cuairteoirí. Is é 'Schuman' an stad is gaire don Ionad agus is féidir dul ann de Metro agus bus. Agus tú ag dul amach as an stáisiún, lean na comharthaí don bhealach amach 'Berlaymont'.

Tá áiteanna páirceála ar leith do bhusanna ar fáil ar Rue du Taciturne (ar thaobh na láimhe deise agus tú ag dul isteach ann ó Rue de la Loi).

Seiceálacha slándála

Chun dul isteach san Ionad Cuairteoirí, ní mór duit pas nó cárta aitheantais náisiúnta a thaispeáint (ní ghlacfar le ceadúnas tiomána). Ní mór duit dul trí bhrathadóir miotail freisin (ar nós na gceann a bhíonn sna haerfoirt) agus cuirfear aon ghiuirléidí atá leat trí mheaisín x-ghathanna.

Inrochtaineacht

Is féidir an tIonad Cuairteoirí a rochtain i gcathaoir rothaí. Inis dúinn ar an bhfoirm iarratais conas is féidir linn cabhrú leat.

Áiseanna

Wi-Fi ar fáil laistigh den Ionad Cuairteoirí.

Sonraí teagmhála

Cuairteanna eile