Navigációs útvonal

Oldalválasztás

Az EU és az Ön pénze

Az EU költségvetése az Ön költségvetése: a mezőgazdáktól a tudósokig, a vasúton utazóktól a kisvállalkozásokig mindannyian részesedünk az uniós forrásokból finanszírozott projektek hasznából. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy hogyan kezelik az uniós pénzeket Magyarországon.

Az EU költségvetése Magyarországon

Magyarország a csatlakozás óta a nettó kedvezményezett tagállamok közé tartozik, azaz több támogatást kap az EU költségvetéséből, mint amennyit befizet. A pozitív egyenleg a csatlakozástól 2012-ig több mint 5000 milliárd forint (részletesen lásd az alábbi táblázatban).

 

(millió EUR)

Egyenleg milliárd forintban
(300 HUF/EUR árfolyamon)

 

EU-ból származó bevétel

EU felé teljesített befizetés

Egyenleg

2012

4,177.10

928.40

3,248.70

974.610

2011

5,330.92

937.41

4,393.51

1,318.05

2010

3,650.04

955.03

2,695.01

808.50

2009

3,568.64

908.91

2,659.73

797.92

2008

2,002.63

947.06

1,055.57

316.67

2007

2,427.57

870.23

1,557.34

467.20

2006

1,842.15

782.50

1,059.65

317.89

2005

1,356.96

833.20

523.76

157.13

2004

713.39

537.07

176.32

52.90

Összesen

25,069.40

7,699.80

17,369.6

5,210.88

 

További adatokat itt talál.

Részletes információ az EU költségvetésének működéséről és az uniós források Magyarországon történő felhasználásáról a Bizottság költségvetési honlapján.

A magyar kormány által kezelt uniós források

Források a strukturális alapokból és a kohéziós alapból

A strukturális alapok és a Kohéziós Alap pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges átfogó stratégia és az operatív programok elkészítésére, valamint a támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakítására létrehozott koordináló szervezet a Miniszterelnökségen belül működik.

Feladata a Magyarország nemzeti, ágazati és regionális fejlesztési terveinek elkészítésével kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolása, az érintett uniós és hazai költségvetési források felhasználásának koordinálása, illetve az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájával kapcsolatos hazai intézkedések betartatása.

Minden érdeklődő és potenciális pályázó számára javasoljuk, hogy látogasson el a www.palyazat.gov.hu oldalra, ahol Magyarország fejlesztési tervének, forrásfelhasználásának napi statisztikáitól kezdve a nyertes pályázókat segítő tudnivalókon át az aktuális pályázati lehetőségekig számos fontos és érdekes információ megtalálható.

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési források.

Az EU a mezőgazdasági kiadásokat az uniós költségvetés részét képező két alapból fizeti. Az egyik az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) , amely a termelőknek szánt közvetlen kifizetéseket nyújtja, valamint a mezőgazdasági piacokat szabályozó intézkedéseket finanszírozza. A másik forrás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), amely a tagállamok vidékfejlesztési programjait támogatja.

A Bizottság a támogatásokat alapesetben nem közvetlenül a kedvezményezetteknek folyósítja: a megosztott igazgatás elve alapján a támogatási összegek kifizetése a tagállamok felelősségi körébe tartozik. A feladat végrehajtását az uniós országok az e célból létrehozott kifizető ügynökségeken keresztül végzik.

A Magyarországon működő kifizető ügynökség a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), amely a két mezőgazdasági alapból, illetve a magyar költségvetésből származó támogatást oszt szét a gazdálkodók és a vidéken élők között.

A közvetlen mezőgazdasági támogatások magyarországi kedvezményezettjeinek adatbázisa az MVH honlapján.

 

További eszközök

  • Nyomtatható változat
  • Szövegméret csökkentése
  • Szövegméret növelése

Maradjunk kapcsolatban

Európa Pont

Európa Pont

Az Európai Unió közösségi tere Budapesten.

Tovább

 
 

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Igen Nem