Policy

Hälso- och sjukvården är en arbetsintensiv sektor och en av de största arbetsgivarna i EU med cirka 17 miljoner anställda (8 % av alla jobb). Den åldrande befolkningen och den växande efterfrågan på vård gör att sjukvården kommer att förbli en stor arbetsgivare också i framtiden.

Trots det står sektorn inför flera stora utmaningar:

  • Också arbetskraften åldras och det finns för få att anställa för att ersätta de som går i pension.
  • Personalomsättningen är stor inom vissa personalgrupper på grund av tuffa arbetsvillkor och relativt låg lön.
  • Ny kompetens behövs för att hantera ny teknik och ökningen av kroniska sjukdomar som diabetes och hjärtkärlsjukdom bland de äldre.

Handlingsplan för vårdpersonalen i EU

Med handlingsplanen för EU:s arbetskraft inom hälso- och sjukvården Visa översättning av föregående länk English (en) vill EU hjälpa medlemsländerna att samarbeta om de här utmaningarna och öka sysselsättningen genom att

  • förbättra planering och prognoser om personalbehovet Visa översättning av föregående länk English (en)
  • förutse framtida kompetensbehov och förbättra fortbildning och livslångt lärande Visa översättning av föregående länk English (en)
  • underlätta rekryteringen av personal och se till att de anställda blir kvar i yrket Visa översättning av föregående länk English (en)
  • mildra migrationens negativa inverkan på hälso- och sjukvårdssystemen Visa översättning av föregående länk English (en) .

Planen lades fram tillsammans med en allmän sysselsättningsplan: Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning Visa översättning av föregående länk English (en) .

Arbetsgruppen om den europeiska arbetskraften inom vården

Gruppen samlar EU-länderna och yrkesorganisationer för diskussioner och samarbete.

Arbetskraften inom vården – mötesprotokoll, presentationer och evenemang Visa översättning av föregående länk English (en)