Politici

Sectorul sanitar se numără printre principalele ramuri economice din UE, furnizând circa 17 milioane de locuri de muncă (8% din total). Având în vedere tendinţa de îmbătrânire a populaţiei şi creşterea cererii de servicii medicale, importanţa acestui sector se va accentua din ce în ce mai mult.

Totuşi, acest domeniu se confruntă cu o serie de provocări majore:

  • media de vârstă a personalului medical este în creştere, întrucât prea puţini tineri iau locul celor care se pensionează
  • ritmul rotaţiei de personal în anumite ramuri este semnificativ, datorită muncii solicitante şi a nivelului scăzut de salarizare
  • nevoia de noi competenţe creşte, odată cu dezvoltarea de tehnologii inovatoare şi incidenţa din ce în ce mai mare a unor boli cronice precum diabetul sau bolile cardiovasculare în rândul persoanelor vârstnice.

Un plan de acţiune în favoarea personalului sanitar din UE

Planul de acţiune pentru forţa de muncă din domeniul sănătăţii din UE – SWD(2012) 93 final Traducerile linkului anterior English (en) îşi propune să ajute personalul sanitar să facă faţă acestor provocări şi să stimuleze ocuparea forţei de muncă prin:

  • îmbunătăţirea planificării şi a previzionării Traducerile linkului anterior English (en) în domeniul resurselor umane
  • anticiparea competenţelor necesare în viitor Traducerile linkului anterior English (en)
  • îmbunătăţirea procesului de recrutare şi menţinere pe posturi a personalului sanitar Traducerile linkului anterior English (en)
  • combaterea efectelor negative ale migraţiei populaţiei asuspra sistemelor de sănătate Traducerile linkului anterior English (en) .

Planul face parte dintr-un document politic mai amplu intitulat „Către o redresare generatoare de locuri de muncă” – COM(2012) 173 final Traducerile linkului anterior English (en) .

Grupul de lucru privind personalul sanitar european

Grupul de lucru facilitează comunicarea şi cooperarea dintre guvernele naţionale şi organizaţiile profesionale.

Personalul sanitar - procese-verbale, prezentări, evenimente Traducerile linkului anterior English (en)