Beleid

De gezondheidszorg is zeer arbeidsintensief. Het is een van de grootste economische sectoren in de EU, goed voor 17 miljoen banen, oftewel 8% van de werkgelegenheid. Door de vergrijzing en de stijgende vraag zullen in de zorg ook in de toekomst veel mensen nodig zijn.

Desondanks kampt de sector met grote uitdagingen:

  • ook het personeel vergrijst en er zijn te weinig jongeren om gepensioneerden te vervangen
  • er is op sommige vakgebieden een groot personeelsverloop vanwege zware werkomstandigheden en relatief lage lonen
  • er zijn nieuwe vaardigheden nodig om te kunnen omgaan met innovatieve technologieën en met steeds vaker voorkomende chronische aandoeningen zoals diabetes en hartaandoeningen onder ouderen

Actieplan voor gezondheidswerkers in de EU

Het actieplan voor de gezondheidswerkers in de EU Bekijk deze link in een andere taal English (en) moet de EU-landen helpen om samen deze uitdagingen aan te gaan en de werkgelegenheid te bevorderen door:

  • betere personeelsplanning Bekijk deze link in een andere taal English (en)
  • te anticiperen op vaardigheden die in de toekomst nodig zijn en bij- en nascholing Bekijk deze link in een andere taal English (en) te verbeteren
  • meer gezondheidswerkers in dienst te nemen en te houden Bekijk deze link in een andere taal English (en)
  • de negatieve gevolgen van migratie voor zorgstelsels Bekijk deze link in een andere taal English (en) te verzachten

Het plan maakt deel uit van het bredere beleidsdocument Naar een banenrijk herstel Bekijk deze link in een andere taal English (en) .

Werkgroep over gezondheidswerkers in Europa

Nationale overheden en beroepsorganisaties aanzetten tot overleg en samenwerking.

Gezondheidswerkers - notulen van vergaderingen, presentaties, evenementen Bekijk deze link in een andere taal English (en)