Politika

Veselības aprūpe ir ļoti darbietilpīga nozare, līdz ar to tā ir viena no ES lielākajām ekonomikas nozarēm, kurā ir apmēram 17 miljoni darbavietu (tajā strādā 8 % no nodarbināto kopskaita). Tā kā sabiedrība noveco un pieaug pieprasījums pēc veselības aprūpes, šī nozare arī nākotnē būs viens no galvenajiem darba devējiem.

Tomēr nozarei ir vairākas būtiskas problēmas:

  • darbaspēks noveco, un nāk klāt pārāk maz jauno speciālistu, kas varētu aizstāt pensijā aizgājušos;
  • dažās nozarēs ir liela darbinieku mainība grūto darba apstākļu un samērā nelielā atalgojuma dēļ;
  • jāievieš jaunās tehnoloģijas, turklāt padzīvojušiem cilvēkiem aizvien biežāk ir hroniskas kaites, piemēram, diabēts un sirds slimības, tāpēc ir vajadzīgas jaunas iemaņas.

Rīcības plāns attiecībā uz ES veselības aprūpes darbiniekiem

Rīcības plānā attiecībā uz ES veselības aprūpes darbiniekiem (SWD(2012) 93 final) Izvēlieties saites tulkojumu English (en) paredzēts palīdzēt ES dalībvalstīm kopīgi risināt šīs problēmas un vairot nodarbinātību ar šādām metodēm:

  • uzlabojot plānošanu un prognozēšanu šajā jomā Izvēlieties saites tulkojumu English (en) ;
  • sagatavojoties tam, kādas prasmes būs vajadzīgas nākotnē Izvēlieties saites tulkojumu English (en) ;
  • uzlabojot veselības aprūpes darbinieku atlasi un gādājot par to, lai samazinātos kadru mainība Izvēlieties saites tulkojumu English (en) ;
  • mazinot migrācijas negatīvo ietekmi uz veselības aprūpes sistēmām Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

Šis plāns ir daļa no plašāka politikas dokumenta “Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām” (COM(2012) 173 final) Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

Darba grupa Eiropas veselības darbinieku lietās

Tajā tiekas valstu valdību un profesionālo organizāciju pārstāvji, lai diskutētu un sadarbotos.

Veselības aprūpes darbinieki (sanāksmju protokoli, prezentācijas, pasākumi) Izvēlieties saites tulkojumu English (en)