Politika

Veselības aprūpe, viena no ES lielākajām ekonomikas nozarēm, nodarbina daudz cilvēku (17 miljonus strādājošo, 8 % no nodarbināto kopskaita). Tā kā sabiedrība noveco un pieaug pieprasījums pēc veselības aprūpes, šī nozare arī nākotnē būs viens no galvenajiem darba devējiem.

Tomēr nozare saskaras ar būtiskām problēmām:

  • darbinieki noveco, un darbā pieņem pārāk maz jauno speciālistu, kas varētu aizstāt pensijā aizgājušos;
  • dažās jomās ir liela darbinieku mainība grūto darba apstākļu un samērā nelielā atalgojuma dēļ;
  • nepieciešamas jaunas prasmes darbam ar inovatīvām tehnoloģijām, un hroniskas kaites ir arvien izplatītākas, piemēram, diabēts un sirds slimības padzīvojušo cilvēku vidū.

Rīcības plāns attiecībā uz ES veselības aprūpes darbiniekiem

Rīcības plānā attiecībā uz ES veselības aprūpes darbiniekiem (SWD(2012) 93 final) Izvēlieties saites tulkojumu English (en) paredzēts palīdzēt ES dalībvalstīm kopīgi risināt šīs problēmas un vairot nodarbinātību ar šādām metodēm:

  • uzlabojot darbaspēka plānošanu un prognozēšanu veselības aprūpes nozarē Izvēlieties saites tulkojumu English (en) ;
  • prognozējot, kādas prasmes būs vajadzīgas, un uzlabojot profesionālo attīstību un mācības mūža garumā Izvēlieties saites tulkojumu English (en) ;
  • uzlabojot veselības aprūpes darbinieku atlasi un gādājot par to, lai samazinātos kadru mainība Izvēlieties saites tulkojumu English (en) ;
  • mazinot migrācijas negatīvo ietekmi uz veselības aprūpes sistēmām Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

Šis plāns ir daļa no plašāka politikas dokumenta “Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām” (COM(2012) 173 final) Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

Darba grupa Eiropas veselības aprūpes darbinieku lietās

Tajā tiekas valstu valdību un profesionālo organizāciju pārstāvji, lai diskutētu un sadarbotos.

Darba grupas sanāksmju protokoli, prezentācijas, pasākumi Izvēlieties saites tulkojumu English (en)