Politik

Sundhedspleje er en meget arbejdskraftintensiv sektor og en af EU's største erhvervssektorer – med omkring 17 millioner job (8 % af alle job). Den aldrende befolkning og den stigende efterspørgsel på sundhedspleje vil sikre, at sundhedssektoren forbliver en vigtig drivkraft for beskæftigelse i fremtiden.

Alligevel står sektoren over for store udfordringer:

  • aldrende personale og for få nyuddannede til at erstatte dem, der går på pension
  • stor personaleudskiftning inden for visse områder på grund af krævende arbejdsvilkår og en forholdsvis lav løn
  • behov for nye kvalifikationer for at håndtere nye innovative teknologier og den stigende forekomst af kroniske lidelser såsom sukkersyge og hjertesygdomme blandt ældre.

Handlingsplan for sundhedspersonalesituationen i EU

Handlingsplanen for sundhedspersonalesituationen i EU – SWD(2012) 93 endelig Vælg oversættelse af det forrige link English (en) skal hjælpe EU-landene med at arbejde sammen om at tackle disse udfordringer og sætte skub i beskæftigelsen ved at:

  • forbedre sundhedspersonaleplanlægning og forudsigelser af behov Vælg oversættelse af det forrige link English (en)
  • foregribe kommende behov for kvalifikationer og forbedre den løbende faglige udvikling/livslang læring Vælg oversættelse af det forrige link English (en)
  • forbedre rekrutteringen og fastholdelsen af sundhedspersonalet Vælg oversættelse af det forrige link English (en)
  • afbøde de negative konsekvenser af migration for sundhedssystemerne Vælg oversættelse af det forrige link English (en) .

Planen er en del af det mere omfattende politiske udspil Et opsving med høj beskæftigelse – COM(2012) 173 endelig Vælg oversættelse af det forrige link English (en) .

Arbejdsgruppe om sundhedspersonalet i Europa

Samler EU-landene og erhvervsorganisationer for at udveksle synspunkter og samarbejde.

Sundhedspersonalet – mødereferater, præsentationer, arrangementer Vælg oversættelse af det forrige link English (en)