Politika

Zdravotnictví patří k největším hospodářským odvětvím EU – poskytuje práci přibližně 17 milionům lidí (tj. 8 % všech pracovních míst v Unii). Vzhledem ke stárnoucí populaci a rostoucí poptávce po zdravotní péči bude hrát zdravotnictví zásadní roli při vytváření nových pracovních míst i v budoucnu.

Přesto se toto odvětví potýká s velkými problémy, jako je např.:

  • stárnutí pracovní síly a nedostatek nových pracovníků, kteří by nahradili ty, kteří odešli do důchodu
  • velká fluktuace zaměstnanců, zvláště v některých oborech (v důsledku náročných pracovních podmínek či relativně nízké mzdy)
  • potřeba rozvíjet nové dovednosti (práce s inovativními technologiemi; vyšší výskyt chronických onemocnění u starší populace, jako např. cukrovka či onemocnění srdce).

Akční plán pro zdravotnické pracovníky v zemích EU

Cílem akčního plánu pro zaměstnanost v oblasti zdravotnictví v EU – SWD(2012) 93 v konečném znění Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) je usnadnit členským zemím spolupráci při řešení problémů zdravotnictví a stimulovat tvorbu pracovních míst tím, že:

  • se zlepší plánování potřeby pracovní síly ve zdravotnictví a zpracování souvisejících prognóz Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
  • se bude předem vyhodnocovat potřeba rozvoje nových odborných dovedností Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
  • se bude optimalizovat nábor pracovní síly a zdravotní personál se bude dostatečně motivovat k setrvání v tomto odvětví Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
  • se zmírní negativní dopad migrace pracovní síly na zdravotnictví Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .

Tento plán je součástí rozsáhlejšího dokumentu s názvem Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst – COM(2012) 173 v konečném znění Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .

Pracovní skupina zaměřená na otázky pracovní síly ve zdravotnictví v Evropě

Usnadnění diskuse a spolupráce mezi vládami členských zemí a profesními organizacemi.

Zdravotničtí pracovníci – zápisy ze schůzí, prezentace, konané akce Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)