Kazalnik je kvantitativno ali kvantitativno merilo uspeha (politike).

Kazalniki nam pomagajo analizirati in primerjati rezultate po demografskih skupinah ali geografskih področjih ter določati prednostne naloge politike.

European Community Health Indicators (ECHI)

Install Adobe Flash Player by clicking on the icon below

Get Adobe Flash player