Rodiklis – tai kiekybinis arba kokybinis matas, rodantis, kiek arti tikslo (politinio rezultato) esama.

Rodikliai padeda analizuoti ir lyginti gyventojų grupių arba geografinių vietovių duomenis ir gali būti naudingi nustatant politikos prioritetus.

European Community Health Indicators (ECHI)

Install Adobe Flash Player by clicking on the icon below

Get Adobe Flash player