Policy

Vaccination – att göra människor immuna mot sjukdomar orsakade av virus eller bakterier – är utan tvekan den mest kostnadseffektiva folkhälsoåtgärden. Man har till exempel helt lyckats utrota smittkoppor, och de flesta länder i världen är också poliofria.

Vad gör EU-länderna?

Alla EU-länder rekommenderar vaccination mot allvarliga och i vissa fall livshotande sjukdomar. Men en del vaccin underskattas fortfarande eller används i för liten omfattning.

Vad gör EU?

Kommissionen stöder EU-ländernas vaccinationsinsatser när det gäller att

Kommissionen har också hjälpt medlemsländerna att ta fram en vaccinationsstrategi mot pandemisk influensa A(H1N1) Visa översättning av föregående länk English (en) (den s.k. svininfluensan).