Politika

Očkovanie, ktoré má za následok imunitu proti chorobám spôsobeným vírusmi a baktériami, je nepochybne jedným z cenovo najefektívnejších dostupných zdravotných opatrení. Vďaka masovej vakcinácii sa už v Európe nevyskytujú pravé kiahne a obrna.

Národná úroveň

Očkovanie proti vážnym chorobám sa odporúča vo všetkých členských štátoch EÚ. Napriek tomu sa niektoré vakcíny podceňujú alebo nevyužívajú v potrebnej miere.

Európska úroveň

S cieľom podporiť členské krajiny pri udržaní alebo zvyšovaní miery zaočkovaných osôb Európska komisia:

Komisia taktiež pomohla členským štátom vypracovať imunizačnú stratégiu proti pandémii chrípky H1N1 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) (tiež známa ako prasacia chrípka).