Политика

Ваксинацията – имунизирането на хората срещу болести, причинявани от вируси или бактерии – е без съмнение една най-рентабилните съществуващи мерки за обществено здравеопазване. Масовата ваксинация помогна за премахването на едрата шарка и детския паралич в Европа.

Национално равнище

Във всички страни от ЕС се препоръчва ваксиниране против сериозни и понякога опасни за живота болести. Въпреки това някои ваксини остават слабо използвани и недооценени.

Европейско равнище

За да подкрепи страните от Съюза при запазването или повишаването на процентите на ваксинация срещу предотвратими чрез ваксинация заболявания, Европейската комисия:

Също така Комисията помогна на страните от ЕС да изготвят стратегия за ваксинация против пандемията от грип H1N1 Избор на превод за предходната връзка English (en) (познат под името "свински грип").