Грип

Ваксинацията играе главна роля в защитата на хората от грипа.

За да гарантира, че европейците имат достъп до безопасни и ефикасни ваксини, Комисията си сътрудничи с няколко групи:

Сезонни ваксини

Вирусите на сезонния грип се променят всяка година. Ето защо ваксините трябва да бъдат актуализирани всяка година, за да имат ефект. Въпреки че съществуват безопасни и ефикасни ваксини, недостатъчно европейци се ваксинират.

На 22 декември 2009 г. Европейският съвет прие препоръка за сезонната ваксинация против грип в опит да накара повече хора от рискови групи да се ваксинират – целта е 75 % до 2015 г.

Ваксини против пандемии

В случай на пандемия не може да бъде произведена ваксина, докато не бъде идентифициран новия вирус, който я причинява. Обикновено минават няколко месеца, преди определена пандемична ваксина да стане достъпна.

Комисията работи заедно с агенцията по лекарствата, за да ускори процедурата по разрешаване на пускане на пазара след обявяване на пандемия. Тъй като разрешенията се базират на ограничено количество данни, Комисията си сътрудничи с EMA, ECDC и други заинтересовани лица, за да създаде ефективна система за следене на нежеланите реакции след пускането в употреба на ваксината.

При пандемия Комисията също помага на страните от ЕС да координират реакциите си – в това число мерките, свързани с ваксините.

През 2009 г. Комисията помогна на страните от ЕС да изготвят стратегия за ваксинация против пандемията от грип H1N1 Избор на превод за предходната връзка English (en) (познат под името "свински грип").