Barnvaccinationer

Vaccination är ett säkert och kostnadseffektivt sätt att skydda människor – särskilt spädbarn och småbarn – mot vissa infektionssjukdomar.
Alla EU-länder har ett vaccinationsprogram med rekommendationer om vilka vaccinationer barn bör få och i vilken ålder. Men alltför många barn vaccineras inte och riskerar därmed att drabbas av sjukdomar som kan vara livshotande.

Fler barn i EU ska vaccineras

EU lovade 2011 att se till att fler barn vaccineras (rådets slutsatser om immunisering av barnpdf). EU-kommissionen, Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) hjälper EU-länderna genom att