Imunizácia detí

Imunizácia predstavuje bezpečný a hospodárny spôsob ochrany osôb – predovšetkým dojčiat a malých detí – pred určitými infekčnými ochoreniami.
Vo všetkých krajinách EÚ existuje program očkovania, v rámci ktorého sa distribuujú informácie o tom, kedy by dieťa malo byť zaočkované a proti akým chorobám. Napriek tomu existuje v Európe množstvo detí, ktoré nikdy neboli zaočkované a môžu sa nakaziť potenciálne životunebezpečnými chorobami.

Zlepšovanie miery imunizácie detí v EÚ

V roku 2011 prijali lídri EÚ dohodu o posilnení imunizácie detí na úrovni Únie (pozri závery Radypdf). Európska komisia v nadväznosti na túto dohodu a v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskou agentúrou pre lieky (EMA) podporuje členské krajiny EÚ v ich úsilí formou: