Laste vaktsineerimine

Vaktsineerimine on ohutu ja majanduslikult tasuv moodus inimeste (eelkõige imikute ja väikelaste) kaitsmiseks teatavate nakkushaiguste eest.
Kõigil ELi liikmesriikidel on vaktsineerimiskava, milles soovitatakse eri eas laste vaktsineerimist. Sellele vaatamata jääb Euroopas palju lapsi vaktsineerimata ning seega ohustatuks potentsiaalselt eluohtlike haiguste poolt.

Vaktsineeritud laste osakaalu suurendamine ELis

Vastavalt ühisele arusaamale, mille kohaselt on vaja parandada laste vaktsineerimist ELis (2011. aasta nõukogu järeldused laste vaktsineerimise kohtapdf), toetab komisjon koos Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ning Euroopa Ravimiametiga ELi liikmesriike järgnevalt: