Očkování dětí

Imunizace je bezpečný a efektivní způsob ochrany před infekčními onemocněními, jež představují riziko zejména pro kojence a malé děti.
Ve všech zemích EU se vydává tzv. očkovací kalendář, ve kterém jsou uvedena povinná i doporučená očkování podle věku dítěte. Příliš mnoho dětí v Evropě však očkováno není, a není tak chráněno proti závažným nemocem, které mohou ohrozit nejen jejich zdraví, ale v některých případech i život.

Zvyšování počtu očkovaných dětí v EU

V roce 2011 přijaly členské státy Unie „Závěry Rady o imunizaci dětípdf“, v nichž zdůraznily potřebu prosazovat a zlepšit imunizaci dětí na úrovni EU. Evropská komise proto spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) podporuje země Unie v několika směrech: