Детска имунизация

Имунизацията е безопасен и икономически ефективен начин за защита на хората – особено бебетата и малките деца – от определени инфекциозни болести.
Всички страни от ЕС разполагат с имунизационни календари, в които се препоръчва какви ваксини да бъдат поставяни на децата и на каква възраст. Твърде много деца в Европа обаче не се ваксинират и остават уязвими от потенциално животозастрашаващи болести.

Подобряване на равнището на детска имунизация на ниво ЕС

След като бе постигнато съгласие относно необходимостта от подобряване на детската имунизация на равнище ЕС в Заключенията на Съвета относно имунизациите в детска възрастpdf от 2011 г., Комисията (заедно с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (EMA)) подкрепя страните от ЕС, като: