Wyroby tytoniowe

Współpraca międzynarodowa rzecz świata wolnego od dymu tytoniowego

UE współpracuje z partnerami na arenie międzynarodowej w celu ograniczenia palenia tytoniu na całym świecie. Ramowa konwencja antytytoniowa Światowej Organizacji Zdrowia jest międzynarodowym traktatem o ochronie zdrowia, do którego przystąpiło 177 stron z całego świata. Od czasu wejścia w życie w 2005 r. konwencja zyskuje na znaczeniu jako metoda kształtowania prawa i polityki. Kraje UE i Komisja Europejska są aktywnymi partnerami w tym procesie.

Spotkania stron konwencji

Spotkania stron konwencji odbywają się co dwa lata. Strony podejmują decyzje oraz przyjmują protokoły i wytyczne. Dbają one również o to, by konwencja została w pełni zrealizowana.

Wytyczne

Konferencja stron przyjęła kilka wytycznych:

Wytyczne dotyczące wdrażania art. 5 ust. 3 konwencji antytytoniowej WHO (Zabezpieczenie polityki zdrowia publicznego w zakresie kontrolowania wyrobów tytoniowych przed interesami handlowymi i innymi interesami przemysłu tytoniowego)
Wytyczne dotyczące wdrażania art. 8 konwencji antytytoniowej WHO (Ochrona przed dymem papierosowym)
Częściowe wytyczne dotyczące wdrażania art. 9 i 10 konwencji antytytoniowej WHO (Przepisy dotyczące składu wyrobów tytoniowych oraz informacji jawnych o wyrobach tytoniowych)
Wytyczne dotyczące wdrażania art. 11 konwencji antytytoniowej WHO (Opakowania i oznakowanie wyrobów tytoniowych)
Wytyczne dotyczące wdrażania art. 12 konwencji antytytoniowej WHO (Edukacja, informowanie, szkolenie i uświadamianie społeczeństwa)
Wytyczne dotyczące wdrażania art. 13 konwencji antytytoniowej WHO (Reklama, promocja i sponsorowanie wyrobów tytoniowych)
Wytyczne dotyczące wdrażania art. 14 konwencji antytytoniowej WHO (Środki na rzecz zmniejszenia popytu dotyczące uzależnienia od tytoniu i zaprzestania jego używania)