Kajenje

Ureditev za tobačne izdelke

Direktiva o tobačnih izdelkih (2014/40/EU)  je začela veljati 19. maja 2014 in se začela uporabljati v državah članicah EU 20. maja 2016. Direktiva ureja izdelavo, predstavitev in prodajo tobačnih in podobnih izdelkov. Sem sodijo cigarete, tobak za zvijanje in za pipo, cigare, cigarilosi, tobak brez dima, elektronske cigarete in zeliščni izdelki za kajenje.

Direktiva zlasti:

  • prepoveduje cigarete in tobak za zvijanje z značilno aromo,
  • obvezuje tobačno industrijo, da državam članicam natančno poroča o sestavinah v tobačnih izdelkih, zlasti v cigaretah in tobaku za zvijanje,
  • zahteva od industrije, da škatlice cigaret in podobnih izdelkov opremi z zdravstvenimi opozorili, in sicer morajo kombinirana opozorila (slika in besedilo) prekriti 65 % prednje in zadnje strani cigaretne škatlice in tobačnega zavojčka,
  • določa najmanjšo dovoljeno velikost za opozorila in ukinja majhne zavojčke nekaterih tobačnih izdelkov,
  • prepoveduje kakršnekoli promocijske in zavajajoče elemente na embalaži tobačnih izdelkov,
  • uvaja splošni sistem EU za sledljivost izdelkov, kar naj bi pripomoglo k zatiranju nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki,
  • dovoljuje državam EU, da prepovejo spletno prodajo tobačnih in podobnih izdelkov,
  • določa zahteve glede varnosti in kakovosti elektronskih cigaret,
  • določa obveznost notifikacije novih tobačnih izdelkov, preden jih proizvajalci dajo na trg EU.