Wyroby tytoniowe

Regulacje dotyczące wyrobów tytoniowych

Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych (2014/40/UE)  weszła w życie 19 maja 2014 r., a 20 maja 2016 r. zaczęła obowiązywać w państwach członkowskich. W dyrektywie tej ustanowiono przepisy w zakresie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów. Do wyrobów tych zalicza się papierosy, tytoń cięty do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, cygara, cygaretki, wyroby tytoniowe bezdymne, papierosy elektroniczne i wyroby ziołowe do palenia.

Dyrektywa:

  • zakazuje wprowadzania do obrotu papierosów i tytoniu ciętego do samodzielnego skręcania papierosów o charakterystycznym aromacie
  • zobowiązuje przemysł tytoniowy do przedkładania państwom członkowskim szczegółowych sprawozdań dotyczących składników wykorzystywanych w wyrobach tytoniowych, zwłaszcza w papierosach i tytoniu ciętym do samodzielnego skręcania papierosów
  • wprowadza obowiązek umieszczania ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów – 65 proc. przodu i tyłu opakowania papierosów i tytoniu ciętego do samodzielnego skręcania papierosów pokrywać musi tzw. mieszane ostrzeżenie zdrowotne (czyli ostrzeżenie łączące grafikę z tekstem)
  • ustala minimalne rozmiary ostrzeżeń i zakazuje stosowania małych opakowań w przypadku niektórych wyrobów tytoniowych
  • zakazuje umieszczania na wyrobach tytoniowych wszelkich elementów promocyjnych i wprowadzających w błąd
  • wprowadza ogólnounijny system śledzenia pochodzenia i rozprowadzania wyrobów w celu walki z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi
  • zezwala państwom członkowskim na wprowadzenie zakazu internetowej sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów
  • wprowadza wymogi bezpieczeństwa i jakości dotyczące papierosów elektronicznych
  • zobowiązuje producentów do zgłaszania nowatorskich wyrobów tytoniowych przed wprowadzeniem ich na rynek UE.