Tabak

Tabaksproducten

Sinds 20 mei 2016 is de tabaksproductenrichtlijn 2014/40/EU  van toepassing in de hele EU. Die regelt de productie, verpakking en verkoop van tabak en verwante producten. Het gaat daarbij onder meer om sigaretten, shag (roltabak), pijptabak, sigaren, cigarillo’s, niet voor roken bestemde tabaksproducten, elektronische sigaretten en kruidensigaretten.

Enkele van de belangrijkste bepalingen:

  • verbod op sigaretten en shag met aroma's
  • verplichte gedetailleerde verslagen van de tabaksindustrie aan de EU-landen over de samenstelling van hun producten, met name sigaretten en shag
  • verplichte gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen: tekst en beeld moeten 65% van de voor- en achterkant van pakjes sigaretten en shag beslaan
  • minimumgrootte voor waarschuwingen en verbod op kleine verpakkingen van bepaalde tabaksproducten
  • verbod op reclame en misleidende elementen op tabaksproducten
  • invoering van een EU-breed systeem voor "tracking and tracing" om de illegale handel aan te pakken
  • mogelijkheid voor de EU-landen om de internetverkoop van tabak en verwante producten te verbieden
  • veiligheids- en kwaliteitsnormen voor elektronische sigaretten
  • meldplicht voor nieuwe tabaksproducten vóór deze op de EU-markt worden gebracht