Tabaka

Tabakas izstrādājumu regulējums

Tabakas izstrādājumu direktīva (2014/40/ES)  stājās spēkā 2014. gada 19. maijā, un no 2016. gada 20. maija tā ir piemērojama ES dalībvalstīs. Direktīvā ir noteikumi par tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu. Tie attiecas, piemēram, uz cigaretēm, tinamo tabaku, pīpes tabaku, cigāriem, cigarillām, bezdūmu tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm un smēķēšanai paredzētiem zāļu maisījumiem.

Proti, direktīvā:

  • ir aizliegtas aromatizētas cigaretes un aromatizēta tinamā tabaka,
  • ir paredzēts, ka tabakas ražotājiem jāiesniedz dalībvalstīm sīkas atskaites par tabakas produktu (īpaši cigarešu un tinamās tabakas) sastāvdaļām,
  • ir pieprasīts, lai uz tabakas un tās izstrādājumu iepakojuma būtu brīdinājumi par kaitējumu veselībai. Šādiem brīdinājumiem, ko veido attēls un teksts, jāaizņem 65 % no cigarešu un tinamās tabakas paciņas virsmas priekšpusē un aizmugurē,
  • ir noteikts, kādiem jābūt brīdinājumu minimālajiem izmēriem, un aizliegts dažus tabakas izstrādājumus pārdot mazos iepakojumos,
  • uz tabakas izstrādājumiem ir aizliegti jebkādi maldinoši apgalvojumi un reklāmas elementi,
  • ir ieviesta ES mēroga izsekojamības sistēma, lai cīnītos pret tabakas izstrādājumu nelegālu tirdzniecību,
  • dalībvalstīm atļauts aizliegt tabakas un tās izstrādājumu pārdošanu internetā,
  • ir noteiktas drošības un kvalitātes prasības plaša patēriņa elektroniskajām cigaretēm,
  • ražotājiem paredzēts pienākums paziņot par jauna veida tabakas izstrādājumiem, iekams viņi tos laiž ES tirgū.