Tubakas

Õigusaktid

Tubakatoodete direktiiv (2014/40/EL)  jõustus 19. mail 2014 ning kuulub Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldamisele alates 20. maist 2016. Direktiiviga määratakse kindlaks tubaka- ja sellega seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevad eeskirjad. Asjaomased tooted on sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas, piibutubakas, sigarid, sigarillod, suitsuvaba tubakas, elektroonilised sigaretid ja taimsed suitsetatavad tooted.

Direktiiviga

  • keelatakse sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide tubakas, millel on eristavad lõhna- ja maitseomadused;
  • kohustatakse tubakatootjaid teavitama liikmesriike sellest, milliseid koostisosi kasutatakse tubakatoodetes – konkreetselt sigarettides ja isevalmistatavate sigarettide tubakas;
  • nõutakse terviseohust hoiatamist tubaka- ja seonduvate toodete pakenditel. Terviseohu ühendhoiatus (pilt ja tekst) peab katma 65% sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka pakendite esi- ja tagaküljest;
  • määratakse kindlaks hoiatuste miinimumsuurus ning kõrvaldatakse teatavate tubakatoodete väikepakendid;
  • keelatakse mistahes reklaam ja eksitavad elemendidtubakatoodetel;
  • võetakse kasutusele kogu ELi hõlmav tuvastamis- ja jälgimissüsteem, et võidelda ebaseadusliku tubakatoodetega kauplemise vastu;
  • võimaldatakse liikmesriikidel keelata tubaka- ja seonduvate toodete müük internetis;
  • kehtestatakse e-sigarettide ohutus- ja kvaliteedinõuded ning
  • kohustatakse tootjaid teatama uudsetest tubakatoodetest enne nende ELis turulelaskmist.