Tobak

Produktlovgivning

Tobaksvaredirektivet  (2014/40/EU) trådte i kraft den 19. maj 2014 og fik virkning i medlemslandene den 20. maj 2016. Direktivet fastlægger regler for fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter. Det omfatter cigaretter, rulletobak, pibetobak, cigarer, cigarillos, røgfrie tobaksvarer, elektroniske cigaretter og urteprodukter, der kan ryges.

Navnlig fastsætter direktivet:

  • forbud mod cigaretter og rulletobak med kendetegnende aromaer
  • krav om, at tobaksindustrien skal indsende detaljerede beretninger til medlemslandene om ingredienserne i tobaksvarer, særligt cigaretter og rulletobak
  • krav om sundhedsadvarsler på indpakningen af tobak og relaterede produkter. Kombinerede sundhedsadvarsler (billede og tekst) skal dække 65 % af forsiden og bagsiden af cigaretpakker og rulletobakspakker
  • mindstemål for advarsler og forbud mod små pakker af visse tobaksvarer
  • forbud mod alle salgsfremmende og vildledende elementer på tobaksvarer
  • indførelse af et EU-omfattende sporingssystem for at bekæmpe ulovlig handel med tobaksvarer
  • mulighed for, at medlemslandene kan forbyde salg på nettet af tobak og relaterede produkter
  • sikkerheds- og kvalitetskrav til elektroniske cigaretter til forbrugere
  • krav om, at producenterne anmelder nye tobaksvarer, inden de markedsføres i EU.