Tabák

Nařízení o výrobcích

Dne 20. května 2016 začala v zemích Unie platit směrnice o tabákových výrobcích (2014/40/EU) , která vstoupila v platnost 19. května 2014 Stanovuje pravidla pro výrobu, obchodní úpravu a prodej těchto a souvisejících výrobků. Vztahuje se na cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret, dýmkový a lulkový tabák, doutníky, doutníčky, tabákové výrobky neprodukující kouř, elektronické cigarety a bylinné výrobky určené ke kouření.

Směrnice zejména:

  • zakazuje cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret s charakteristickými příchutěmi
  • vyžaduje od subjektů z tabákového odvětví, aby orgánům členských států předkládaly podrobné zprávy ohledně ingrediencí používaných v tabákových výrobcích, zejména pak v cigaretách a v tabáku určenému k ručnímu balení cigaret
  • požaduje, aby se na obalech tabákových a souvisejících výrobků objevovala zdravotní varování – kombinovaná zdravotní varování (obrázky a text) musí pokrývat 65 % přední i zadní strany balíčků cigaret a tabáku k ručnímu balení
  • stanoví minimální rozměry pro zdravotní varování a zakazuje u určitých tabákových výrobků malá balení
  • zakazuje na tabákových výrobcích všechny propagační prvky a prvky, které by mohly být zavádějící
  • v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky zavádí u těchto výrobků sledování polohy a pohybu
  • umožňuje členským státům zákaz internetového prodeje tabáku a souvisejících produktů
  • stanoví bezpečnostní a jakostní požadavky pro spotřební elektronické cigarety
  • ukládá výrobcům povinnost nahlásit nové tabákové výrobky před jejich uvedením na trh EU.