Wyroby tytoniowe

Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych (2014/40/UE)pdf(2 MB) Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , zastępująca dyrektywę 2001/37/WE, ustanawia nowe przepisy w zakresie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów. Do wyrobów tych zalicza się papierosy, tytoń cięty do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, cygara, cygaretki, wyroby tytoniowe bezdymne, papierosy elektroniczne i wyroby ziołowe do palenia.

Nowa dyrektywa:

 • wprowadza zakaz dotyczący papierosów i tytoniu ciętego do samodzielnego skręcania papierosów o aromacie charakterystycznym,
 • zobowiązuje przemysł tytoniowy do przedkładania państwom członkowskim szczegółowych sprawozdań dotyczących składników wykorzystywanych w wyrobach tytoniowych, zwłaszcza w papierosach i tytoniu ciętym do samodzielnego skręcania papierosów,
 • wprowadza obowiązek umieszczania ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów, 65 proc. przodu i tyłu opakowania papierosów i tytoniu ciętego do samodzielnego skręcania papierosów pokrywać musi tzw. mieszane ostrzeżenie zdrowotne (czyli ostrzeżenie łączące grafikę z tekstem),
 • ustala minimalne rozmiary ostrzeżeń i zakazuje stosowania małych opakowań w przypadku niektórych wyrobów tytoniowych,
 • zakazuje umieszczania na wyrobach tytoniowych wszelkich elementów promocyjnych i wprowadzających w błąd,
 • wprowadza ogólnounijny system śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów w celu walki z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi,
 • zezwala państwom członkowskim na wprowadzenie zakazu internetowej sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów,
 • wprowadza wymogi w zakresie bezpieczeństwa i jakości dotyczące konsumenckich papierosów elektronicznych,
 • zobowiązuje producentów do zgłaszania nowatorskich wyrobów tytoniowych przed wprowadzeniem ich na rynek UE.

Materiały dla prasy

Przegląd dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych

Nowa dyrektywa opiera się na wniosku Komisji dotyczącym zmiany dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych Wybierz wersję językową tego linka Deutsch (de) English (en) français (fr) .

 • Zmiana dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych – główne etapy procesu ustawodawczego  Wybierz wersję językową tego linka English (en)
 • Ostrzeżenia dotyczące wpływu na zdrowie  Wybierz wersję językową tego linka English (en)
 • Najważniejsze dokumenty  Wybierz wersję językową tego linka English (en)