Tabakas izstrādājumi

Jaunajā tabakas izstrādājumu direktīvā, kas aizstās Direktīvu 2001/37/EK, ir noteikumi par tabakas un tās izstrādājumu ražošanu, noformējumu un pārdošanu. Tie attiecas, piemēram, uz cigaretēm, tinamo tabaku, pīpes tabaku, cigāriem, cigarillām, bezdūmu tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm un smēķēšanai paredzētiem zāļu maisījumiem.

Jaunajā direktīvā:

  • ir aizliegtas aromatizētas cigaretes un aromatizēta tinamā tabaka,
  • ir paredzēts, ka tabakas ražotājiem jāiesniedz dalībvalstīm sīkas atskaites par tabakas produktu (īpaši cigarešu un tinamās tabakas) sastāvdaļām,
  • ir pieprasīts, lai uz tabakas un tās izstrādājumu iepakojuma būtu rakstīti brīdinājumi par kaitējumu veselībai. Šādiem brīdinājumiem, ko veido attēls un teksts, jāaizņem 65 % no cigarešu un tinamās tabakas paciņas virsmas priekšpusē un aizmugurē,
  • ir noteikts, kādiem jābūt brīdinājumu minimālajiem izmēriem, un dažus tabakas izstrādājumus vairs nedrīkstēs pārdot mazos iepakojumos,
  • uz tabakas izstrādājumiem ir aizliegti maldinoši apgalvojumi un reklāmas elementi,
  • ir ieviesta ES mēroga izsekojamības sistēma, lai cīnītos pret tabakas izstrādājumu nelegālu tirdzniecību,
  • dalībvalstīm atļauts aizliegt tabakas un tās izstrādājumu pārdošanu internetā,
  • ir noteiktas drošības un kvalitātes prasības patērētājiem domātām elektroniskajām cigaretēm,
  • ražotājiem paredzēts pienākums paziņot par jauna veida tabakas izstrādājumiem, iekams viņi tos laiž ES tirgū.

Press material

Tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšana

Jaunās direktīvas pamatā ir Komisijas priekšlikums, kā pārskatīt tabakas izstrādājumu direktīvu Izvēlieties saites tulkojumu Deutsch (de) English (en) français (fr) .