Tabakas izstrādājumi

Tabakas izstrādājumu direktīvā 2014/40/ESpdf(2 MB) Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , kas aizstāj Direktīvu 2001/37/EK, ir noteikumi par tabakas un tās izstrādājumu ražošanu, noformējumu un pārdošanu. Tie attiecas, piemēram, uz cigaretēm, tinamo tabaku, pīpes tabaku, cigāriem, cigarillām, bezdūmu tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm un smēķēšanai paredzētiem zāļu maisījumiem.

Proti, direktīvā:

  • ir aizliegtas aromatizētas cigaretes un aromatizēta tinamā tabaka,
  • ir paredzēts, ka tabakas ražotājiem jāiesniedz dalībvalstīm sīkas atskaites par tabakas produktu (īpaši cigarešu un tinamās tabakas) sastāvdaļām,
  • ir pieprasīts, lai uz tabakas un tās izstrādājumu iepakojuma būtu brīdinājumi par kaitējumu veselībai. Šādiem brīdinājumiem, ko veido attēls un teksts, jāaizņem 65 % no cigarešu un tinamās tabakas paciņas virsmas priekšpusē un aizmugurē,
  • ir noteikts, kādiem jābūt brīdinājumu minimālajiem izmēriem, un aizliegts dažus tabakas izstrādājumus pārdot mazos iepakojumos,
  • uz tabakas izstrādājumiem ir aizliegti jebkādi maldinoši apgalvojumi un reklāmas elementi,
  • ir ieviesta ES mēroga izsekojamības sistēma, lai cīnītos pret tabakas izstrādājumu nelegālu tirdzniecību,
  • dalībvalstīm atļauts aizliegt tabakas un tās izstrādājumu pārdošanu internetā,
  • ir noteiktas drošības un kvalitātes prasības plaša patēriņa elektroniskajām cigaretēm,
  • ražotājiem paredzēts pienākums paziņot par jauna veida tabakas izstrādājumiem, iekams viņi tos laiž ES tirgū.

Tabakas izstrādājumu direktīvas ieviešana

Eiropas Komisija patlaban izstrādā sīkākus noteikumus atsevišķās jomās, lai palīdzētu dalībvalstīm ieviest Direktīvu 2014/40/ES Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

Preses materiāli

Tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšana

Jaunās direktīvas pamatā ir Komisijas priekšlikums par tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšanu Izvēlieties saites tulkojumu Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Lasiet vēl par pārskatīšanu:

  • Tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšana — svarīgākie likumdošanas posmi Izvēlieties saites tulkojumu English (en)

Noderīgas saites: