Προϊόντα καπνού

Η οδηγία για τα προϊόντα καπνού (2014/40/EΕ)pdf(2 MB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , που αντικαθιστά την οδηγία (2001/37/EΚ), καθορίζει κανόνες για την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και άλλων σχετικών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, τον καπνό πίπας, τα πούρα, τα πουράκια, τον καπνό χωρίς καύση, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα καπνίσματος φυτικής προέλευσης.

Ειδικότερα, η οδηγία:

  • απαγορεύει τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα με ιδιαίτερες γεύσεις,
  • υποχρεώνει την καπνοβιομηχανία να υποβάλλει λεπτομερείς εκθέσεις στα κράτη μέλη για τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα καπνού,ειδικότερα στα τσιγάρα και στον καπνό για στριφτά τσιγάρα,
  • απαιτεί να αναγράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων καπνού και των σχετικών προϊόντων προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία. Οι συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία (εικόνα και κείμενο) πρέπει να καλύπτουν το 65% της εμπρόσθιας και οπίσθιας όψης των πακέτων τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα,
  • καθορίζει ελάχιστες διαστάσεις για τις προειδοποιήσεις και καταργεί τις μικρές συσκευασίες για ορισμένα προϊόντα καπνού,
  • απαγορεύει όλα τα διαφημιστικά και παραπλανητικά στοιχεία στα προϊόντα καπνού,
  • εισάγει πανευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμούγια την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού,
  • επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαγορεύουν τις διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων καπνού και άλλων σχετικών προϊόντων,
  • καθορίζει απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που απευθύνονται στο ευρώ καταναλωτικό κοινό,
  • υποχρεώνει τους κατασκευαστές να δηλώνουν κάθε νέο προϊόν καπνού προτού το διαθέσουν στην αγορά.

Εφαρμογή της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή λεπτομερέστερους κανόνες σε ορισμένους τομείς για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της οδηγίας 2014/40/EΕ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) .

Υλικό για τον Τύπο

Αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού

Η νέα οδηγία βασίζεται στην  πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου Deutsch (de) English (en) français (fr) που υπέβαλε η Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες για την αναθεώρηση:

  • Αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού - Βασικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)

Σχετικοί σύνδεσμοι: