Тютюневи изделия

С Директивата за тютюневите изделия (2014/40/ЕС)pdf(2 MB) Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , заменяща Директива 2001/37/ЕО, се определят правила за производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия и свързани с тях продукти. Сред тях са цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лули, пури, пурети, бездимни тютюневи изделия, електронни цигари и растителни изделия за пушене.

По-специално с Директивата се:

 • забраняват цигарите и тютюна за ръчно свиване с характерни вкусово-ароматни качества;
 • изисква от тютюневата промишленост да предоставя подробни доклади на страните от ЕС относно използваните в тютюневите изделия съставки, по-специално в цигарите и тютюна за ръчно свиване;
 • изисква предупрежденията за вредите за здравето да фигурират върху опаковките на тютюневите изделия и свързаните с тях продукти. Предупрежденията (илюстрация и текст) трябва да заемат общо 65 % от предната и задната част на опаковките на цигари и тютюн за ръчно свиване;
 • определят минимални размери за предупрежденията и се премахват малките опаковки за някои тютюневи изделия;
 • забраняват всички рекламни и подвеждащи елементи върху тютюневите изделия;
 • въвежда общоевропейска система за наблюдение и проследяване с цел борба с незаконната търговия с тютюневи изделия;
 • позволява на страните членки да забранят интернет продажбите на тютюневи изделия и свързани с тях продукти;
 • определят изисквания за безопасност и качество за електронните цигари,;
 • задължават производителите да уведомяват компетентните органи за нови тютюневи изделия, преди да ги пуснат на пазара на ЕС.

Материали за медиите

Преразглеждане на Директивата за тютюневите изделия

Новата директива се основава на предложението на Комисията за преразглеждане на Директивата за тютюневите изделия Избор на превод за предходната връзка Deutsch (de) English (en) français (fr) .

 • Преразглеждане на Директивата за тютюневите изделия – основни етапи в законодателния процес Избор на превод за предходната връзка English (en)
 • Здравни предупреждения Избор на превод за предходната връзка English (en)
 • Важни документи Избор на превод за предходната връзка English (en)