Polityka UE

Nie ma nic prostszego od rzucenia palenia. Wiem, co mówię, bo robiłem to już tysiące razy”, Mark Twain.

W UE konsumpcja wyrobów tytoniowych jest bezspornie największym z tych zagrożeń dla zdrowia, na które sami mamy wpływ. Jest ona najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów w UE – z tego powodu umiera co roku niemal 700 tys. osób. Około 50 proc. palaczy umiera przedwcześnie (średnio o 14 lat wcześniej niż gdyby nie palili).

W dodatku palacze przez więcej lat życia borykają się ze problemami zdrowotnymi. Z używaniem tytoniu związane są liczne formy choroby nowotworowej, choroby układu krążenia i układu oddechowego. Konsumpcja wyrobów tytoniowych powoduje więcej problemów niż alkohol, narkotyki, nadciśnienie, nadwaga czy wysoki poziom cholesterolu.

Mimo znaczących postępów poczynionych w ostatnich latach liczba palaczy w UE wciąż jest wysoka – pali 28 proc. ogółu ludności, a w grupie wiekowej 15-24 – 29 proc.

Priorytety polityki

By zaradzić temu problemowi, Unia Europejska i państwa członkowskie wprowadziły różnorakie środki ograniczające używanie tytoniu – w formie przepisów prawnych, zaleceń czy kampanii informacyjnych.

Te metody obejmują:

Z perspektywy zdrowia publicznego środki te mają zapewnić obywatelom ochronę przed niebezpiecznymi skutkami palenia i innych form konsumpcji tytoniu, w tym skutkami biernego palenia. Mają one przede wszystkim pomóc palaczom rzucić nałóg lub sprawić, by ludzie w ogóle nie zaczynali palić. Szczególną uwagę poświęcono paleniu w młodym wieku, jako że tytoń jest produktem powodującym uzależnienie, a 94 proc. palaczy zaczyna palić przed ukończeniem 25 roku życia.

Wyroby tytoniowe

Jeśli wziąć pod uwagę znaczący handel transgraniczny wyrobami tytoniowymi i odmienne krajowe uregulowania prawne, istnieje potrzeba wprowadzenia ogólnounijnych przepisów dotyczących tych wyrobów. Przepisy te zapewnią wszystkim konsumentom jednakowy poziom ochrony w całej UE. Nowa dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) zawierająca przepisy w zakresie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów została podpisana w dniu 3 kwietnia 2014 r.

Działania na arenie międzynarodowej

UE współpracuje z partnerami międzynarodowymi Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) w celu ograniczenia palenia tytoniu w skali globalnej. Państwa członkowskie UE oraz Komisja Europejska są aktywnymi partnerami na forum Ramowej Konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC), która jest prawnie wiążącą umową międzynarodową zmierzającą do ograniczenia szkodliwych skutków zdrowotnych i gospodarczych, jakie niesie ze sobą konsumpcja wyrobów tytoniowych.