Kita ES veikla

Visuomenės sveikatos politika nėra vienintelis kovos su tabako vartojimu būdas:

  • Dideli mokesčiai tabako gaminiams yra labai veiksminga tabako vartojimo mažinimo priemonė, ypač veikianti jaunimą. Direktyva 2010/12/ES dėl akcizo mokesčio tabakui iš dalies pakeista akcizo struktūra ir tarifai atsižvelgiant į visuomenės sveikatos tikslus.
  • Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) tiria neteisėtos prekybos tabaku atvejus. Dėl neteisėtų prekeivių tabaku veiklos vyriausybės netenka didžiulių pajamų iš mokesčių, nukenčia sąžiningi prekiautojai, be to, į rinką patenka pigesnių tabako produktų – tai neigiamai atsiliepia visuomenės sveikatai. 2012 m. remiantis PSO Tabako kontrolės pagrindų konvenciją susitarta dėl tarptautinio neteisėtos prekybos tabako gaminiais protokolo ir jis priimtas. Dabar vyksta šios naujos tarptautinės sutarties ratifikavimo procedūros.
  • Kažkada svarbi, bet prieštaringai vertinama ES žemės ūkio politikos dalis buvo tiesioginės tabako subsidijos. Visuomenės sveikatos sumetimais jų palaipsniui atsisakyta.