Muut EU:n toimet

Kansanterveyspolitiikka ei ole ainoa keino torjua tupakan käyttöä:

  • Tupakkatuotteiden korkea verotus on erittäin tehokas väline tupakan käytön vähentämiseksi erityisesti nuorten parissa. Tupakkavalmisteisiin sovellettavasta valmisteverosta annettu direktiivi 2010/12/EU muuttaa valmisteveron rakennetta ja tasoa niin, että ne tukevat terveystavoitteita.
  • Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) tutkii tupakkatuotteiden laitonta kauppaa. Laittomasta kaupasta aiheutuu EU-maille huomattavat verotulojen menetykset, ja se myös heikentää rehellisten kauppiaiden asemaa, kun laittoman kaupan harjoittajat voivat myydä tuotteitaan muita halvemmalla. Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakanvastaisen sopimuksen puitteissa neuvoteltiin ja hyväksyttiin vuonna 2012 tupakkatuotteiden laitonta kauppaa koskeva kansainvälinen pöytäkirja, joka on parhaillaan ratifiointivaiheessa.
  • Tupakan viljelylle myönnettävä taloudellinen tuki oli aiemmin merkittävä mutta kiistanalainen osa EU:n maatalouspolitiikkaa. Suorasta viljelytuesta on sittemmin vähitellen luovuttu kansanterveyssyistä.