Muud ELi meetmed

Rahvatervise poliitika ei ole ainus moodus tubakakasutuse piiramiseks:

  • Väga tõhus vahend tubakatarbimise vähendamiseks on kõrged tubakatoodetele kohaldatavad maksud, millel on just eriti suur mõju noortele. Tubakaaktsiisi direktiiviga 2010/12/EL muudetakse asjaomase maksu struktuuri ja määra, pidades silmas rahvatervise alaseid eesmärke.
  • Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) uurib ebaseaduslikku tubakakaubandust. Ebaseaduslikud kauplejad jätavad riigi ilma suurest maksutulust, kahjustavad ausaid kauplejaid ning müüvad tubakatooteid odavamalt, muutes need taskukohasemaks ja kahjustades niimoodi rahva tervist. 2012. aastal võeti kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooniga vastu tubakatoodete ebaseaduslikku kauplemist käsitlev rahvusvaheline protokoll. See uus rahvusvaheline kokkulepe on praegu ratifitseerimisel.
  • Kunagi olid tubakatoetused ELi põllumajanduspoliitika oluliseks, kuigi vastuoluliseks osaks. Rahvatervise huvides on tubaka otsetoetused nüüd kaotatud.