Кампании на ЕС срещу тютюнопушенето

26 % от европейците пушат, а в ЕС тютюнопушенето продължава да бъде най-честата причина за смъртни случаи и заболявания, които могат да бъдат предотвратени. 59 % от пушачите са се опитвали да спрат тютюнопушенето, като 20 % от тях са успели.

Европейската комисия работи от дълго време за предотвратяване и спиране на тютюнопушенето, като същевременно упражнява по-широкомащабен контрол върху тютюневите изделия.

През изминалите години се проведоха няколко кампании, целящи облекчаване на бремето, което представлява потреблението на тютюневи изделия в Европа. В ЕС общите разходи, свързани с тютюнопушенето, са били 544 млрд. евро през 2009 г. Избор на превод за предходната връзка English (en) , което означава, че всеки пушач, който се откаже от пушенето, допринася за облекчаване на финансовата тежест върху европейските здравни системи и икономики.

Екс пушачите са неудържими (2014—2016 г.)

С новото издание на „Екс пушачите са неудържими“ Избор на превод за предходната връзка English (en) се демонстрира по-голяма от всякога решимост да се подпомогнат пушачите на възраст между 25 и 34 години да се откажат от тютюнопушенето, като им се помогне да осъзнаят множеството ползи от живота без тютюнев дим и им се предостави средство да постигнат това. Хората, които решат да се откажат от тютюнопушенето, ще се радват на по-добро здраве и благополучие, ще разполагат с по-голям доход, като в крайна сметка качеството на живота им ще се подобри.

Екс пушачите са неудържими (2011—2013 г.)

В предишното издание на „Екс пушачите са неудържими“ Избор на превод за предходната връзка English (en) гражданите бяха насърчавани и подпомагани да спрат да пушат. Благодарение на него се повиши осведомеността за вредите от тютюна и бе постигнат напредък към дългосрочната цел на Европейската комисия за Европа без тютюнев дим.

HELP — За живот без тютюн (2005—2010 г.)

Предишната кампания „HELP – за живот без тютюн Избор на превод за предходната връзка English (en) “, която се проведе от 2005 до 2010 г., беше насочена към превенция и спиране на тютюнопушенето, както и към пасивното пушене. Нейна целева аудитория бяха европейците на възраст от 15 до 25 години.