Tarpvalstybinės tabako reklamos ir tabako pramonės atstovų vykdomo rėmimo draudimas

Dėl tabako reklamos jo vartojama daugiau, visų pirma pradėti rūkyti skatinami vaikai ir jaunuoliai. Be to, rūkantieji skatinami jo vartoti daugiau, mažėja jų motyvacija mesti rūkyti, anksčiau rūkę asmenys gauna paskatą vėl pradėti rūkyti ir sukuriama aplinka, kurioje tabako vartojimas vertinamas kaip įprastas ir priimtinas dalykas, o įspėjimai apie jo grėsmę sveikatai sumenkinami.

Tabako reklamos direktyva (2003/33/EB) visoje Europos Sąjungoje nustatomas tarpvalstybinės tabako reklamos ir tabako pramonės atstovų vykdomo rėmimo draudimas visose žiniasklaidos priemonėse, išskyrus televiziją. Šis draudimas taikomas spaudai, radijui, internetui ir rėmimui renginių, kuriuose dalyvauja kelios valstybės narės, pavyzdžiui, olimpinių žaidynių ir „Formulės 1“ lenktynių. Tokiuose renginiuose draudžiama nemokamai dalyti tabako gaminius. Draudimas taikomas reklamai ir rėmimui, kai siekiama tiesiogiai arba netiesiogiai skatinti tabako gaminio pardavimą.

Tabako reklama ir rėmimas televizijoje uždraustas jau 1989 m. „Televizijos be sienų“ direktyva (89/552/EEB). Ši direktyva buvo pakeista Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva (2007/65/EB)pdf, priimta 2010 m. kovo mėn. Pagal ją šis draudimas imtas taikyti plačiau – visų rūšių komerciniams audiovizualiniams pranešimams, įskaitant prekių rodymą.

2008 m. gegužės mėn. Komisija paskelbė Tabako reklamos direktyvos įgyvendinimo ataskaitąpdf(258 KB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Tarybos rekomendacija 2003/54/EB dėl rūkymo prevencijos ir iniciatyvų gerinti tabako kontrolę taikoma kitų rūšių tabako reklamai. Ja valstybėms narėms rekomenduojama uždrausti naudoti tabako prekės ženklus ne tabako gaminiams arba paslaugoms; naudoti reklaminę medžiagą ir tabako mėginius ar pardavimo skatinimo būdus, tokius kaip nuolaidos, nemokamos dovanos, premijos arba galimybė dalyvauti reklaminiame konkurse arba žaidime; naudoti reklaminius stendus, plakatus ir kitus vidaus arba lauko reklamos metodus (tokius kaip reklama ant prekybos tabako gaminiais automatų); naudoti reklamą kino teatruose ir bet kurios kitos rūšies reklamą, rėmimą arba praktiką, kuriais tiesiogiai arba netiesiogiai siekiama skatinti tabako gaminių pardavimą.

Tarptautiniu lygmeniu PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) 13 straipsnyje nustatomi jos šalių įsipareigojimai uždrausti arba apriboti tabako reklamą, pardavimo skatinimą ir rėmimą. 2007 m. liepos mėn. šios Konvencijos šalių konferencija nusprendė įsteigti darbo grupę, kurios užduotis – parengti išsamių Konvencijos 13 straipsnio įgyvendinimo gairių projektą ir pateikti rekomendacijas dėl pagrindinių protokolo dėl tarptautinės reklamos, pardavimo skatinimo ir rėmimo aspektų, kurios papildytų šias gaires.


Pranešimai spaudai apie pažeidimų atvejus

arrowKomisija imasi veiksmų prieš valstybes nares, pažeidusias tabako pramonės atstovų vykdomo rėmimo draudimą
arrowTabako reklama. Europos Komisija imasi veiksmų prieš keturias taisyklių nesilaikančias valstybes nares
arrowKomisija padavė Vokietiją į Europos Teisingumo Teismą dėl tabako reklamos
arrowTabako reklama. Europos Komisija imasi veiksmų prieš dvi taisyklių nesilaikančias ES valstybes nares


Byla C-380/03 – Vokietijos Federacinė Respublika prieš Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo – Teisės aktų derinimas – Direktyva 2003/33/EB – Tabako produktų reklama ir rėmimas – 3 ir 4 straipsnių panaikinimas – Teisinio pagrindo pasirinkimas – Proporcingumo principas)

arrowTeismo sprendimo santrauka


PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencija

arrowPSO Tabako kontrolės pagrindų konvencija