Zákaz přeshraniční reklamy na tabákové výrobky a souvisejícího sponzorství

Reklama na tabákové výrobky zvyšuje jejich spotřebu různými způsoby, zejména tím, že povzbuzuje děti a mladé lidi k tomu, aby začali kouřit. Působí rovněž na kuřáky tak, aby kouřili více, snižuje jejich motivaci přestat kouřit, podněcuje bývalé kuřáky, aby začali znovu, a navozuje prostředí, v němž je užívání tabáku vnímáno jako běžné a přijatelné chování a kde se varování ohledně dopadů na zdraví neberou vážně.

Směrnice o reklamě na tabákové výrobky (2003/33/EC) obsahuje celounijní zákaz přeshraniční reklamy na tabákové výrobky a sponzorství v médiích jiných než televize. Tento zákaz zahrnuje tištěná média, rozhlas, internet a sponzorování akcí, na nichž se podílí několik členských států, jako jsou olympijské hry nebo závody Formule 1. Na těchto akcích je zakázána bezplatná distribuce tabákových výrobků. Zákaz se týká reklamy a sponzorství s cílem nebo přímým či nepřímým účinkem propagace tabákového výrobku.

Reklama na tabákové výrobky a související sponzorství v televizním vysílání je zakázáno již od roku 1989, a to díky tzv. směrnici „Televize bez hranic“ (89/552/EHS). Tuto směrnici nahradila v březnu 2010 směrnice o audiovizuálních mediálních službách (2007/65/ES)pdf, která rozšiřuje tento zákaz na všechny formy audiovizuálních obchodních sdělení, včetně umístění produktu.

V květnu 2008 zveřejnila Komise Zprávu o provádění směrnice o reklamě na tabákové výrobkypdf(258 KB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Jiné formy propagace tabákových výrobků ošetřuje doporučení Rady (2003/54/ES) o prevenci kouření a o iniciativách na zlepšení kontroly tabáku Doporučuje členským státům, aby zakázaly užívání tabákových obchodních značek na netabákových výrobcích či službách, používání propagačních předmětů a tabáku vzorků, využití a šíření obchodní propagace (např. slevy, dárky, odměny nebo příležitost účastnit se propagační soutěže či hry), používání billboardů, plakátů a dalších venkovních či vnitřních reklamních technik (jako je reklama na tabákové automaty), využívání reklamy v kinech a jakékoli jiné formy reklamy, sponzorování nebo činností přímo nebo nepřímo určených k propagaci tabákových výrobků.

Na mezinárodní úrovni pak článek 13 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC) stanoví povinnost smluvních stran zakázat nebo omezit reklamu, propagaci a sponzorství tabákových výrobků. V červenci 2007 se na konferenci smluvních stran této úmluvy rozhodlo zřídit pracovní skupinu, jejímž úkolem je vypracovat komplexní návrh pokynů pro provádění článku 13 úmluvy a předložit doporučení ohledně klíčových prvků protokolu o přeshraniční reklamě, propagaci a sponzorství, který by tyto pokyny doplňoval.


Tiskové zprávy o případech nesplnění povinnosti

arrowKomise podniká kroky proti členským státům, které nedodržují zákaz sponzorování tabákovými společnostmi
arrowTabáková reklama: Evropská komise podnikla opatření proti čtyřem členským státům, které nedodržují stanovené podmínky
arrowKomise žaluje Německo u Evropského soudního dvora kvůli reklamě na tabákové výrobky
arrowTabáková reklama: Evropská komise podnikla opatření proti dvěma členským státům EU, které nedodržují stanovené podmínky


Věc C-380/03 – Spolková republika Německo proti Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie (Žaloba na neplatnost – Sbližování právních předpisů – Směrnice 2003/33/ES – Reklama na tabákové výrobky a sponzorství související s tabákovými výrobky – Zrušení článků 3 a 4 – Volba právního základu – Zásada proporcionality)

arrowShrnutí rozsudku


Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku

arrowRámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku