Egészségügyi technológiák értékelése

Endocrine disruptors

Biocides

Szakpolitika

Az egészségügyi technológiák a tudományos ismereteket használják fel és alkalmazzák az egészségügyi ellátásban és betegségmegelőzésben. Az egészésgügyi technológiák értékelése multidiszciplináris folyamat, amely szisztematikus, átlátható, tárgyilagos és tartós módon összefoglalja valamely egészségügyi technológia alkalmazásával kapcsolatos orvosi, társadalmi, gazdasági és etikai szempontokat. Célja, hogy megfelelő információkat szolgáltasson a biztonságos és hatékony egészségügyi szakpolitikák kialakításához, amelyek középpontjában a betegek állnak, és amelyek célja a legjobb minőség biztosítása.
A szakpolitikai célok ellenére az egészségügyi technológiák értékelését mindig a kutatási eredmények alapján és tudományos módszerekkel kell végezni.

Az egészségügyi technológiák lehetnek diagnosztikai és kezelési módszerek, orvostechnikai eszközök, gyógyszerkészítmények, rehabilitációs és megelőzési módszerek, illetve az egészségügyi ellátás szervezeti és támogatási rendszere.

A legtöbb tagállamban az egészségügyi technológiák értékelése képezi a bizonyítékokra alapozott egészségügyi döntéshozatal legfontosabb részét. A Bizottság célja, hogy a tagállamok között ezen a téren is erősödjön az együttműködés.

Az egészségügyi technológiák értékelésére vonatkozó együttműködés

Az Európai Bizottság, a tagállamokkal együtműködve jelenleg egy, az egészségügyi technológiák értékelését is érintő közös kezdeményezésen – az egészségügyi program keretében indítandó közös programon – dolgozik. A közös program célja:

  • egyértelműen meghatározni azokat az egészségügyi technológiák értékelését érintő célkitűzéseket, amelyeket uniós szinten hatékonyabban lehet megvalósítani
  • a nemzeti ügynökségek munkája közötti átfedések megszüntetése
  • szaktanácsadás nyújtása, amely valamennyi uniós ország hasznára válik
  • az uniós országok által készített értékelések erősítése
  • átlátható irányítási eszközök kidolgozása, különösen az érdekelt felek számára
  • a beavatkozásokról, orvostechnikai eszközökről és gyógyszerkészítményekről közös tudományos értékelések készítése
  • a gyógyszerészeti fórum által készített, a gyógyszerkészítmények relatív hatékonyságáról szóló ajánlások végrehajtása

A 2010 és 2012 közötti időszakra vonatkozó közös program 24 tagállamot és az EFTA országok közül Norvégiát és Svájcot foglalja magában, és a közegészségügyi programból 6 millió € támogatásban (50%) részesül.

További információk az EUnetHTA (2006-2008) projektről