Politici

Tehnologia medicală pune cunoştinţele ştiinţifice în slujba pacienţilor, pentru a ameliora tratamentele, îngrijirile şi prevenirea bolilor. Procesul de evaluare a tehnologiei medicale (HTA) sintetizează informaţii de natură medicală, socială, economică şi etică, pentru a garanta că tehnologia este utilizată în mod sistematic, transparent, imparţial şi bine articulat. În acest sens, permite elaborarea unor politici de sănătate sigure şi eficiente, orientate către pacienţi.
Deşi obiectivele sale sunt de natură politică, HTA nu trebuie să piardă contactul ferm cu cercetarea şi metodele ştiinţifice.

Printre exemplele de tehnologie medicală se numără: metodele de diagnostic şi tratament, echipamentul medical, produsele farmaceutice, metodele de reabilitare şi prevenire, sistemele organizaţionale şi de sprijin în cadrul cărora sunt furnizate îngrijiri medicale etc.

În majoritatea statelor membre, HTA joacă un rol major în procesul decizional bazat pe informaţii fundamentate. Comisia acţionează în vederea sporirii cooperării între statele membre în acest domeniu.

Cooperare în domeniul evaluării tehnologiei medicale

Comisia Europeană urmăreşte buna funcţionare a Acţiunii comune din cadrul programului de sănătate, iniţiativă care reuneşte eforturile statelor membre în domeniul HTA. Acţiunea comună vizează:

  • să obţină orientări clare cu privire la rezultatele care ar putea fi obţinute prin colaborare la nivel european în domeniul HTA
  • să evite suprapunerea activităţilor agenţiilor naţionale
  • să difuzeze cunoştinţele de specialitate, în avantajul tuturor ţărilor din UE
  • să consolideze evaluările realizate de statele membre
  • să elaboreze instrumente de guvernanţă caracterizate de transparenţă, în special faţă de părţile interesate
  • să realizeze o serie de evaluări ştiinţifice comune ale intervenţiilor, dispozitivelor medicale şi produselor farmaceutice
  • să implementeze recomandările Forumului farmaceutic cu privire la eficacitatea relativă a produselor farmaceutice.

Acţiunea comună (2010-2012) reuneşte 24 de state membre şi Norvegia şi Elveţia (ca ţări AELS). 50% din fondurile de care beneficiază (6 milioane de euro) provin de la programul de sănătate publică.

Detalii despre proiectul EUnetHTA (2006-2008)